Global Gözetim ve Analiz Hizmetleri 1997 yılında kurulmuştur. Kısa sürede Türkiye’nin en önemli ulusal gözeitm şiketleri arasında yerini almış sonrasında dünyanın önemli liman şehirlerinde irtibat büroları açarak uluslarası kimlik kazanmış müşteri memnuniyetini esas alan faaliyetlerini hem ulusal hem de uluslarası olarak genişletmiştir. 

Firmamız 2007 yılında TS EN ISO/IEC 17020 standardına uygun "A Tipi Muayene Kuruluşu" olarak Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiştir. 

 

• Yükleme öncesi numune alma ve stok kontrolü
• Kargo Gözetimi
• Kalite ve Miktar Gözetimi
• Kantar Kontrolü İle Miktar Tesbiti
• Sıvı Yüklerde Aleç Survey Yöntemiyle Miktar Tesbiti
• Dökme Yüklerde Draft Survey Yöntemiyle Miktar Tesbiti 
• Bunker Survey 
• Numune Alma 
• Laboratuvar Hizmetleri
• Fiziksel Testler


Yukarıda belirtilen hizmetler her türlü kömür, maden, metal, gübre, tarım ürünleri, ham petrol ve petrol ürünleri için gerçekleştirilmektedir. Firmamız bu işlemleri, yurtiçi ve yurtdışında liman ve stok sahalarında gerçekleştirecek bilgi ve deneyime sahip personel ve araç-gereç alt yapısına sahiptir.